ขายที่ดินหลังตลาดเซฟวัน โคราช ขายที่ดิน103วาธารานิเวศน์3 ทำเลทอง อยู่หลังตลาดเซฟวัน พื้นที่เศรษฐกิจของโคราช

ขายที่หลังตลาดเซฟวัน โคราช ขายที่ดิน103ตารางวาธารานิเวศ ซอย3 ทำเลทอง อยู่หลังตลาดเซฟวัน พื้นที่เศรษฐกิจของโคราช ขายถูกกว่าทั่วไป เพียง 63,000 ตารางวา ขายที่หลังตลาดเซฟวัน โคราช ขายที่ดิน103ตารางวา หมู่บ้านธารานิเวศน์3  ที่ดินใจกลางเมืองโคราช ทำเลทอง อยู่หลังตลาดเซฟวัน ย่านธุรกิจ เศรษฐกิจหลัก ของโคราช ขายถูกกว่าทั่วไป เพียง 63,000 ตารางวา ขายถูกกู้ได้สูง

Read More