ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง ซีแลนด์, ซีแลนด์กันซึม, ซิลิโคน ซีแลนด์, ซิลิโคน พียู, ซิลิโคน เอ็มเอส, โมดิฟายซิลิโคน MS-2000, ซีลแลนท์ยาแนวเอ็มเอส, กาวยาแนวซิลิโคน โมดิฟาย, โมดิฟายซิลิโคน, ยาแนวกันรั่ว คุณภาพสูง

ผู้ผลิตซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม

ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง ซีแลนด์, ซีแลนด์กันซึม, ซิลิโคน ซีแลนด์, ซิลิโคน พียู, ซิลิโคน เอ็มเอส, โมดิฟายซิลิโคน MS-2000, ซีลแลนท์ยาแนวเอ็มเอส, กาวยาแนวซิลิโคน โมดิฟาย, โมดิฟายซิลิโคน, ยาแนวกันรั่ว คุณภาพสูง

ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง เราเป็นผู้ผลิต บรรจุหีบห่อ และ กระจายสินค้า กาวยาแนว ยาแนว และ ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง เช่น  ซีแลนด์, ซีแลนด์กันซึม, ซิลิโคน ซีแลนด์, ซิลิโคน พียู, ซิลิโคน เอ็มเอส, โมดิฟายซิลิโคน MS-2000, ซีลแลนท์ยาแนวเอ็มเอส,  กาวยาแนวซิลิโคน โมดิฟาย, โมดิฟายซิลิโคน, ยาแนวกันรั่ว คุณภาพสูง เหมาะสำหรับอาคารสูง โมดิฟาย และ อื่นๆ อีกมาก

ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม ซิลิโคนซีแลนด์
ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม

ผู้ผลิตซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม เราเป็น ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง บรรจุหีบห่อ และ กระจายสินค้า ซีแลนท์ อะคริลิกยาแนว ซิลิโคนยาแนว กาวยาแนว ยาแนว และ ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง

เช่น ซีแลนด์, ซีแลนด์กันซึม, ซิลิโคน ซีแลนด์, ซิลิโคน พียู, ซิลิโคน เอ็มเอส, โมดิฟายซิลิโคน MS-2000, ซีลแลนท์ยาแนวเอ็มเอส,กาวยาแนวซิลิโคน โมดิฟาย, โมดิฟายซิลิโคน, ยาแนวกันรั่ว คุณภาพสูง เหมาะสำหรับอาคารสูง โมดิฟาย และ อื่นๆ อีกมาก

ในหลากหลายรูปแบบของ บรรจุภัณฑ์ กาวยาแนว ยาแนว และ ผลิตภัณฑ์กันซึมกันซึมคุณภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของตลาด

เฟิร์ส ซีแลนท์ก่อตั้งขึ้นในมีนาคม พ.ศ. 2553 เฟิร์ส ซีแลนท์ได้เจริญเติบโต และ เราได้กลายเป็นผู้นำทางด้าน การจำหน่ายและเป็นผู้ดูแลการใช้งานยาแนว ชนิดต่าง ๆ และ ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง  ในภูมิภาคเอเซียอย่างรวดเร็ว

ผลิตภัณฑ์ซีแลนท์ ของเรามีหลากหลายรูป แบบตามการใช้งานของผู้ความต้อการการตลาด แบ่งออกตามลักษณะของวงการ ธุรกิจ และอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์กันซึม ของเรา มีหลากหลายตามวงการของธุรกิจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
• ธุรกิจวัสดุภัณฑ์ และ ก่อสร้าง
• อุตสาหกรรมรถยนต์ และ เครื่องจักร
• อุตสาหกรรม อื่นๆ
• และ ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องับ Do-It-Yourself (DIY)

ตัวอย่างสินค้า บางส่วนของ ผู้ผลิตซีแลนด์ กาวยาแนว ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง  และ สินค้า อื่นๆ

ซีแลนด์, ซีแลนด์ กันซึม,  ซิลิโคน ซีแลนด์,  ซิลิโคน พียู,  ซิลิโคน เอ็มเอส  เราเป็นผลิต บรรจุหีบห่อ  ซีแลนด์, ซีแลนด์ กันซึม,  ซิลิโคน ซีแลนด์ คุณภาพสูง

ซีแลนด์, ซีแลนด์ กันซึม,  ซิลิโคน ซีแลนด์
ซิลิโคน ซีแลนด์

 

โมดิฟายซิลิโคน MS-2000

โมดิฟายซิลิโคน MS-2000
โมดิฟายซิลิโคน MS-2000

ซีลแลนท์ ยาแนวเอ็มเอส,กาวยาแนวซิลิโคน โมดิฟาย, โมดิฟายซิลิโคน, ยาแนวกันรั่ว คุณภาพสูง เหมาะสำหรับอาคารสูง โมดิฟาย, อะคริลิค ยาแนว เฟิร์ส ซีแลนด์, อะคริลิค กันไฟลาม (4ชั่วโมง), กาวพลังตะปู เฟิร์สบอน, ซิลิโคนกันเชื้อรา,

อะคริลิค กันไฟลาม (4ชั่วโมง)
อะคริลิคกันไฟลาม
กาวพลังตะปู เฟิร์สบอน
กาวตะปู

ซิลิโคน ฟู้ดเกรด (Food grade)FDA, โมดิฟาย ซีแลนด์ ฟู้ดเกรด FDA, กาวโพลียูรีเทน ไฮบริด คุณภาพสูง PU-2000

กาวโพลียูรีเทน ไฮบริด คุณภาพสูง PU-2000
กาวโพลียูรีเทน ไฮบริด คุณภาพสูง PU-2000
ืneutral silicone
Anti fungus neutral silicone

 

ปืนยิงซีแลนด์
ปืนยิงซีแลนด์ เฟริสเทปกาวย่น เฟริสเทปกาวใส

ด้วยความภาคภูมิใจ ว่าเราเป็นผู้ผลิตสินค้าที่ประเทศไทย และ มาเลเซีย ด้วยวัตถุดิบจากสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ญี่ปุ่น และประเทศไทย กาว ยาแนว และ ซิลิโคน

โรงงานของเรามีห้องทดลองวิจัยที่ทันสมัย และไลน์การผลิตแบบอัตโนมัติคุณภาพสูง ที่จัดการทุกอย่างตั้งแต่กรผสมและผลิต บรรจุลงบรรจุภัณฑ์และบรรจุหีบห่อ ด้วยแรงขับดันที่มองหาความเป็นที่สุด เราจึงคำนึงถึงการลงทุนในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุด เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์ระดับโลกภายใต้แบรนด์ เฟิร์ส ซีแลนท์ จึงถูกส่งออกไปเป็นบริเวณกว้างทั้งในไทย มาเลเซีย เวียตนาม ฟิลิปปินส์และสิงค์โปร์

เราเน้นงานโครงการก่อสร้าง ผู้รับเหมา สินค้าสำหรับ งานอาคารสูง มีในรับรองมาตราฐาน สากล

ผลิตภัณฑ์ของเรา สามารถตอบสนองการใช้งาน ในธุรกิจ และ อุตสาหกรรมที่หลากหลาย ที่ต้องการ ใช้งานยาแนว กาว ซิลิโคน คุณภาพสูง และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจก่อสร้าง กระจก อะลูมิเนียม และธุรกิจอื่น ๆ

หลังจากก่อตั้ง เมื่อมีนาคม พ.ศ. 2553 เฟิร์ส ซีแลนท์ได้เติบโต และ กลายเป็นผู้นำ ทางด้านการจำหน่าย และ เป็นผู้ดูแล และ จำหน่ายการใช้งานยาแนวชนิดต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียอย่างรวดเร็ว . เราเป็นผู้ผลิต บรรจุหีบห่อ และ กระจายสินค้า ประเภท กาวยาแนว ยาแนว และ
ผลิตภัณฑ์กันซึม คุณภาพสูง หลากหลายรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ต่างกันของแต่ตลาดการใช้งาน

 

S.S. SOLUTION CO., LTD.
ที่อยู่ออฟฟิศ เลขที่ 398 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250, ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์. : 02-108-7446, 02-108-7448,

สายด่วน : 063-227-3028

โทรสาร : 02-108-7449

อีเมล์ : first.sealant@gmail.com , acc.1ap.sssolution@gmail.com

LINE ID : acc.sssolution

S.S. SOLUTION CO., LTD.

Address : 398 Phatthanakan Rd, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Krung Thep Maha Nakhon 10250

http://www.1st-sealant.com/

 

คำค้น

ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม, ผู้ผลิตซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม,  ผลิตซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม, ซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง , ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง , ซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม, ผู้ผลิตภัณฑ์กันซึมคุณภาพสูง, ผู้ผลิตซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม, ผู้ผลิตซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึมคุณภาพสูง, ผู้บรรจุหีบห่อซีแลนด์-ซีแลนด์กันซึม,  ผู้กระจายสินค้ากาวยาแนว ยาแนว, ผู้ผลิตกระจายสินค้ากาวยาแนว ยาแนว,ซีแลนด์, ซีแลนด์ กันซึม,ซิลิโคน ซีแลนด์,ซิลิโคน พียู, ซิลิโคน เอ็มเอส, โมดิฟายซิลิโคน MS-2000, ซีลแลนท์ ยาแนวเอ็มเอส, กาวยาแนวซิลิโคน โมดิฟาย, โมดิฟายซิลิโคน, ยาแนวกันรั่ว คุณภาพสูง เหมาะสำหรับอาคารสูง โมดิฟาย, อะคริลิคยาแนว,เฟิร์ส ซีแลนด์อะคริลิคกันไฟลาม (4ชั่วโมง)
กาวพลังตะปู, เฟิร์สบอน,ซิลิโคนกันเชื้อรา,ซิลิโคน ฟู้ดเกรด (Food grade)FDA,โมดิฟาย ซีแลนด์ ฟู้ดเกรด FDA, กาวโพลียูรีเทน ไฮบริด คุณภาพสูง PU-2000,

 

บ้านใหม่คลอง8กู้ได้สูง บ้านเดี่ยวคลอง8

 

 

Related posts

Leave a Comment